Sprache
Türkisch

Hakkımızda

Mağaza donanımı konusunda uzman bir firma olan Bertz, perakende sektöründe çalışanların hangi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bilmektedir. Bu kişiler temel ihtiyaçları karşılamakta ve bu sebeple daha yüksek bir enfeksiyon riskine maruz kalmaktadır.

Ancak aynı zamanda doğrudan temasın kaçınılmaz olduğu diğer kişiler korunmalıdır. Sadece şimdiki korona salgını için değil, her zaman önleyici tedbirlere başvurmak anlamlı olacaktır. Bu sebeple Bertz firmasındaki ekip JF Group içindeki bazı ortaklarla birlikte hangi ürünlerin hijyen ve sağlık konusunda katma değer sağlayacağı üzerinde fikirler yürütmüştür. Ürün tasarımında uzun vadeli bir bakış açısı önemlidir: Bu krizden sonra da bu ürünler işe yaramalı ve gündelik enfeksiyon risklerini düşürmeli ve hijyen seviyesini yükseltmelidir.

„Clean 4 Health“ sporlar, virüsler ve bakterilerin bulaşmasını engelleyen üniversal kullanılabilen ürünler sunmaktadır. Tutmadan kapı açma sistemi ve damlacık enfeksiyonlarına karşı koruma için şeffaf cam bölmeden başlayarak ürün yelpazemizi başka akıllı gündelik malzemelerle geliştirmek istiyoruz.

Görüldü