Over ons

Als specialist in winkelbouw weet Bertz voor welke uitdagingen retailmedewerkers in de huidige situatie staan. Zij bieden basiszorg en worden daardoor blootgesteld aan een verhoogd risico van besmetting.

Maar ook alle anderen, voor wie rechtstreeks contact essentieel is, moeten beschermd worden. Het is niet alleen nu tijdens de coronapandemie, maar altijd zinvol om preventieve maatregelen te nemen.

Daarom hebben het team van Bertz en enkele partnerbedrijven van de JF Group nagedacht welke producten een speciale toegevoegde waarde kunnen bieden voor hygiëne en gezondheid. Bij productontwikkeling was een langetermijnvisie belangrijk: ook na de crisis moeten de producten nuttig zijn, het risico op infecties in het dagelijks leven verminderen en de hygiëne vergroten.

Clean 4 Health” biedt een breed scala aan producten die de overdracht van ziektekiemen, virussen en bacteriën minimaliseren. Wij willen om te beginnen met de handvrije deuropener en een transparante scheiding ter bescherming tegen druppelinfecties ons productassortiment geleidelijk uitbreiden met slimmere dagelijkse hulpmiddelen.

Laatst bekeken